Bergen, informasjons- og kompetansesenter som skal fremme internasjonalt samarbeid innen forskning og høyere utdanning. SIU er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, opprettet 2004 som en fortsettelse av Senter for internasjonalt universitetssamarbeid fra 1991. Administrerer bl.a. EUs handlingsprogram for utdanninng (Sokrates).