Senter for grunnforskning, frittstående stiftelse opprettet 1989, i virksomhet fra 1992 med lokaler i Det Norske Videnskaps-Akademi, Oslo. Senteret skal bidra til å styrke norsk grunnforskning gjennom invitasjon av fremtredende forskere fra inn- og utland til ettårige opphold ved senteret. Virksomheten er organisert i tre forskningsgrupper innen humaniora, samfunnsvitenskap/jus og teoretisk naturvitenskap.