Sars, norsk slekt. Slekten kom fra Tyskland til Bergen med skipsfører Michael Sars (1763–1829), som var far til skipsfører Georg Ferdinand Sars (1795–1836) og zoologen, sogneprest, senere professor Michael Sars (1805–69). Sistnevnte var gift med Johan Sebastian Welhavens søster Maren Cathrine (1811–98), og blant deres barn var professorene Ernst Welhaven Sars (1835–1917) og Georg Ossian Sars (1837–1927) og sangerne Mally Lammers (1850–1929) og Eva Helene Nansen (1858–1907).