Sandeidfjorden, fjord i Vindafjord kommune, Rogaland, ni km lang. Sandeidfjorden danner Vindafjordens fortsettelse nordover fra Krossfjorden utenfor Vikedal. Sandeidfjorden fører inn til tettstedet Sandeid, hvorfra lavt eid fører videre nordover til Ølen, kommunesenteret i Vindafjord kommune.