Rudolf Kirchschläger, østerriksk politiker og jurist. Knyttet til utenrikstjenesten fra 1954, utenriksminister 1970–74. Østerrikes president 1974–86.