Robert Stigell, finsk billedhugger; studerte 1872–76 i Italia og deretter to år i Paris, hvor han mottok avgjørende inntrykk av nyere fransk skulptur. Hans hovedverk, den store, dramatisk bevegede gruppen De skibbrudne (1898), står på Observatorieberget i Helsinki. Han utførte også livfulle portrettbyster.