Robert Fitzroy, britisk admiral, hydrograf og meteorolog. Førte skipet Beagle som Charles Darwin besøkte Sør-Amerika med 1833. I 1862 organiserte Fitzroy den første stormvarslingstjeneste for Storbritannia basert på telegrafiske værmeldinger, og han utgav flere bøker om praktisk meteorologi. Fitzroy var klar over at værforløpet på våre breddegrader i stor grad er bestemt av den vekslende innflytelse av luft fra tropiske og fra polare strøk, og forklarte de vandrende lavtrykkene som virvler dannet langs grensen mellom kalde og varme luftstrømmer. Han hadde også en forestilling om disse lavtrykkenes struktur som lå nær opp til den som Bergensskolen kom frem til 60 år senere.