Richard R. Schrock, amerikansk kjemiker, Ph.D i kjemi 1971 ved Harvard University. Postdoc 1971–72 ved Cambridge University 1972-75 ansatt ved DuPont, fra 1975 ansatt ved MIT, professor fra 1980. Schrock har særlig arbeidet med katalysatorer for metatese-reaksjonen. Han fikk Nobelprisen i kjemi for 2005 for dette arbeidet sammen med Yves Chauvin og Robert H. Grubbs.