Yves Chauvin, fransk kjemiker, utdannet kjemiingeniør ved Lyon School of Chemistry Physics and Electronics i 1954. Fra 1960 har han vært ansatt ved Institut français du pétrole, 1991-95 som forskningssjef. Chauvin er særlig kjent for sitt arbeid fra 1971 hvor han beskrev reaksjonsmekanismene for såkalt metatese, en type av kjemisk reaksjon der dobbelbindinger mellom karbonatomer brytes, og det dannes nye bindinger med grupper fra et molekyl av annet slag, slik at det oppstår nye kjemiske bindinger. Chavin fikk sammen med Robert Grubbs og R. R. Schrocks Nobelprisen i kjemi 2005 for disse arbeidene. Han ville i første omgang ikke motta prisen da han mente arbeidet var utført for lang tid tilbake, og at han nå var en gammel mann, men han møtte opp og mottok sin pris.