Reddal, bygd i Grimstad kommune, Aust-Agder, vest for bysenteret, nord for Reddalsvatnet (2 moh.). Reddalsvatnet og Landvikvatnet ble senket 4 m i 1870-årene for å skaffe tilleggsjord til gårdene. Elven ble kanalisert for småbåter i Reddalskanalen som fører fra Reddalsvatnet til Landvikvatnet og videre til Strandfjorden. Grønnsakdyrking.