Raymond Duchamp-Villon, fransk billedhugger, bror av Marcel Duchamp og Jacques Villon, skapte fra 1912 en kubistisk påvirket skulptur og nærmet seg deretter under inntrykk fra futurismen et rent abstrakt formspråk med en plastisk dynamisk karakter. Hovedverket er bronseskulpturen Hesten (1914, Museum of Fine Arts, Houston).