Randi Øverland, norsk politiker (A), adjunkt. Rektor i Kristiansand fra 1998. Statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 1990–95 og 2000–01. Som statssekretær for Gudmund Hernes hadde hun mye av ansvaret for gjennomføringen av Reform 94. Fra 2005 er hun statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet.