R, forkortelse for ripieno (italiensk), full, med alle stemmer, fullt orkester. I gregoriansk sang brukes forkortelsen om responsum, det latinske ordet for svar.