Présence Africaine, kulturtidsskrift grunnlagt i Paris i 1947 av Alioune Diop; var særlig i 1950-årene en drivende kraft for en ny afrikansk litterær og kulturell bevegelse som omfattet afrikanske intellektuelle så vel som svarte intellektuelle i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika og Europa. Kretsen omkring tidsskriftet tok initiativ til Congresses of Black Writers and Artists i Paris 1956 og Roma 1959. Primærspråket i Présence Africaine har hele tiden vært fransk, men det har også forekommet bidrag på engelsk. Med utgangspunkt i tidsskriftet ble det også opprettet et forlag. Selv om tidsskriftet har mistet noe av sine sentrale posisjon, er det fremdeles viktig for den intellektuelle og litterære utviklingen i det franskspråklige Afrika.