Kinas største ferskvannsinnsjø, Jiangxi, 3825 km2. Viktigste tilløp er Gan Jiang, Fu He, Xiu Shui og Xin Jiang. Faller ut i Chang Jiang ved nordenden av innsjøen.