Platypus, eldre latinsk navn på nebbdyr (Ornithorhynchus anatinus), pattedyrart i ordenen kloakkdyr. Navnet er i bruk på engelsk.