Betegnelse på den tidligere (over)klassen fisk. Fiskene deles nå i forskjellige klasser, se fisk.