Pierre de Coubertin, fransk idrettsleder, pedagog og forfatter. Han var påvirket av det gamle greske idrettsideal om samspill mellom kropp og sjel og ble tidlig overbevist om hvor viktig fysisk oppdragelse er i unge menneskers utvikling. Han hevdet også internasjonale idrettskonkurranser betyr mye for å hindre stridigheter mellom nasjonene og skape fred. Inspirert av den tyske arkeolog Ludwig Curtius' utgravninger i Olympia i Hellas, hvor de antikke olympiske leker ble holdt, tok Coubertin 1894 initiativ til en kongress i Paris med utsendinger fra flere land. Her besluttet man å danne Den internasjonale olympiske komité (IOC) og å legge de første moderne olympiske leker til Athen 1896. Coubertin var selv komiteens generalsekretær 1894–96 og president 1896–1925. Han grunnla senere internasjonale organisasjoner for pedagogikk og sportspedagogikk. Pierre de Coubertin utgav flere bøker.