Peter Rasmussen Andresen, lærer og litterat, av dansk-tysk herkomst. Han kom 22 år gammel til Norge som huslærer, og levde fra 1842 i Christiania. Rasmussen Andresen utfoldet et religiøst forfatterskap, utgav religiøse lærebøker og redigerte i sine siste leveår sammen med K. Knudsen og Ole Vig tidsskriftet Den norske Folkeskole.