Litterat, skribent, forfatter; særlig en som lever av litterært arbeid.