Peter Racine Fricker, britisk komponist. Utdannet ved Royal College of Music, London. Ble 1965 professor ved University of California. Fricker har hovedsakelig skrevet instrumentalmusikk, til dels med serieteknikk, men også atskillig vokalmusikk.