Percival Lowell, amerikansk astronom, professor ved Massachusetts Institute of Technology fra 1902. Grunnla Lowell-observatoriet 1894; under hans ledelse utviklet dette seg fra en privat institusjon til et sentrum for astronomisk aktivitet. Lowell er kjent for sine observasjoner av planetene, særlig av Mars. Ut fra studier av Mars, spesielt av furene på overflaten, mente han å kunne fastslå at planeten var bebodd av intelligente vesener, og han fremholdt dette hele sitt liv i artikler og bøker: Mars and its Canals (1907), Mars as the Abode of Life (1908).