Per Krafft, svensk maler, elev av sin far Per Krafft den eldre og akademiet i Stockholm i 1784–96. 19 år gammel malte han et mesterlig portrett av arkitekten Louis Desprez i Carl Fredrik von Bredas maleriske stil. Under et opphold i Paris 1796–1805 tilegnet han seg imidlertid Jacques Louis Davids kjølige, formstrenge malemåte, som preget hans senere store og etter hvert temmelig skjematiske portrettproduksjon. Han malte også slagbilder som Hertug Karl i sjøslaget ved Hogland (ca. 1810) og scener fra felttogene i Tyskland, og seremonibilder som Karl 14s kroning (1824). På Slottet i Oslo finnes hans portrett av Karl 13 med Karl Johans byste (1817). Han var professor ved akademiet i Stockholm 1819–56.