Per Krafft, svensk maler, elev av Scheffel i 1740–44, ca. 1749–55 av Carl Gustaf Pilo i København og deretter til 1762 av Alexander Roslin i Paris. Han arbeidet så et par år som professor ved akademiet i Bayreuth og et år som hoffmaler hos kong Stanislaus August i Warszawa, inntil han i 1768 vendte tilbake til Sverige. Hans portrettkunst er holdt i Pilos og Roslins lyse toner; særlig barneskildringene er inntagende.