Pedro 3 den store, konge av Aragón 1276, etter den sicilianske vesper konge av Sicilia 1282. 1283 måtte han underskrive Aragóns «store privilegium», som innskrenket kongemakten.