Pavel Nikolaevitsj Miljukov, russisk politiker og historiker. Miljukov var dosent ved universitetet i Moskva 1886–1895. Han dro deretter til utlandet hvor han ble meget opptatt av tidens vesteuropeiske liberale politiske ideer og utgav sitt hovedverk, Skisser fra den russiske kulturs historie (1896–1903). Etter sin hjemkomst i 1905 stiftet han det liberale borgerlige partiet de konstitusjonelle demokrater («kadettene» ). Han spilte en sentral rolle i begivenhetene under februarrevolusjonen i 1917, og fungerte som den provisoriske regjerings første utenriksminister fram til mai, da han ble tvunget til å gå av på grunn av folkelig motstand mot en fortsatt offensiv krigføring. Etter oktoberrevolusjonen sluttet han seg til de «hvite» styrkene i Sør-Russland, og bodde senere i Paris.