Ole Taraldsen Bjanes, født i Fet, norsk landbrukstjenestemann. Konsulent i Landbruksdepartementet 1906, produksjonsdirektør samme sted 1917, landbruksdirektør 1918–42 og 1945–46. Bjanes arbeidet for rasjonell omsetning og for organiseringen av landbrukets forskjellige samvirketiltak.