Oksitania, landområde i sørlige Frankrike, med kjerneområde i Languedoc. Oksitania kom under Frankrike først i senmiddelalderen og har siden markert en politisk og kulturell egenart. I perioder har oksitanske separatistiske strømninger vært sterke. Se også oksitansk.