Nytt magasin for naturvitenskapene, grunnlagt som Magazin for Naturvidenskaberne 1823 av G. F. Lundh, C. Hansteen og H. H. Maschmann, et av Norges eldste vitenskapelige tidsskrifter. Det var 1828–73 organ for Den Physiographiske Forening. I 1951 ble tidsskriftet delt i to uavhengige tidsskrifter, Nytt magasin for botanikk (bd. 1, 1952) og Nytt magasin for zoologi (bd. 1, 1953), fra 1971 Norwegian Journal of Botany og Norwegian Journal of Zoology. I 1977 gikk det siste sammen med et svensk tidsskrift under navnet Zoologica Scripta, mens Norwegian Journal of Botany i 1981 gikk inn i et fellesnordisk botanisk tidsskrift, Nordic Journal of Botany.