Norsk Riksmålsordbok, ordboksverk for riksmål utgitt av Riksmålsvernet i 4 bind 1937–57. Ved sammenslåing med Riksmålsvernet i 1981 overtok Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur ansvaret for ordboken. I 1995 ble det utgitt to tilleggsbind til verket. Norsk Riksmålsordbok er grunnlaget til Det Norske Akademis ordbok.