Riksmålsvernet, stiftet 1919 som et sakkyndig organ innen riksmålsbevegelsen, ble 1981 sammensluttet med Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur.