NJF, organisasjon for norske jazzklubber, amatørstorband og jazzinteresserte. Forbundet, som eksisterte frem til 1997, ble startet 1953, etter flere tidligere mislykkede forsøk. Virksomheten har vært variabel; fra 1980 var ca. 75 klubber i drift. NJF har fra 1960 utgitt tidsskriftet Jazznytt. I 1997 gikk forbundet inn som en del av den nye fellesorganisasjonen Norsk Jazzforum.