Norsk Billedhoggerforening, stiftet 1946, omfatter med få unntak de stemmeberettigede norske billedhuggere. Foreningen skal ivareta billedhuggernes kunstneriske, økonomiske og sosiale interesser. Med Gunnar Janson som den drivende kraft tok foreningen 1948 initiativet til A/L Steinskulptur, et steinhuggerverksted i Oslo for hugging av medlemmenes arbeider og i 1972 initiativ til støperiet Bronseskulptur A/S samme sted. Foreningen opprettet i 1972 også sitt eget formidlings- og informasjonskontor. Antall medlemmer 2003 var 290.