Nordstrand kirkekor, blandet kor i Oslo, grunnlagt 1970 av Terje Kvam. Mange fremførelser av ny norsk kirkemusikk, særlig Hovland og Kverno. Dirigent fra 1982: Svein Møller.