Non multa, sed multum, ikke mangt, men mye; fra en utlegning av Plinius d.y. om den beste metoden for å erverve seg kunnskaper.