Nitella, kransalgeslekt. Algene har en hovedstamme med kransstilte grener og ofte en glinsende grønn farge, mangler helt barkceller og er sjelden forkalket slik som mange andre kalkalger. Ofte finnes formeringsorganer synlige som små, mørke eller rødlige kuler, hhv. egg-gjemmer og sædgjemmer. Seks arter forekommer i Norge, representert i brakkvann og i næringsfattige innsjøer, ofte i såkalte Lobelia-sjøer.