Nils Rustung Mugaas, født i Ullensvang, norsk fagforeningsleder og embetsmann; lensmann. Formann i Statstjenestemannskartellet 1969–74, Statens personaldirektør 1974–90.