Nikolaus av Verdun, gullsmed fra Lothringen. To signerte verk viser at han var sin samtids fremste gullsmed: Verdunalteret i Leopoldskapellet i Klosterneuburg i Wien (1181) og Mariaskrinet i domkirken i Tournai. Hans verker er smykket med figurer, dels i emalje, dels i drevet arbeid. Hans tidlige arbeider er beslektet med fransk 1100-talls stil. Han har antagelig medvirket ved utførelsen av De hellige tre kongers skrin i domkirken i Köln (1180–1220).