Nidaros domkor, blandet kor ved Nidarosdomen, Trondheim. Grunnlagt 1946 av Ludvig Nielsen, som var første dirigent. Fra samme år ble Nidaros domkor navnet på kirkens kammerkor; kirkens større kor kalles Nidarosdomens oratoriekor. Dirigent for begge fra 2002: Vivianne Johnsen.