Nicolaj Ahlmann, sønderjysk leder, dansktalende medlem av den prøyssiske landdag 1867–75. Ahlmann kunne ikke ta sete i landdagen, for han nektet å avlegge eden til forfatningen, men han ble stadig gjenvalgt. Flyttet til København 1875.