Nicolae Bălcescu, rumensk historiker, forfatter og politiker; i 1848 en av de ledende skikkelser i den revolusjonære bevegelsen i Valakia, som kjempet for jordreformer, allmenn stemmerett og opprettelsen av en demokratisk republikk. Han bidrog til å reformere rumensk historieskrivning, og vant en plass i landets litteratur gjennom sitt hovedverk om rumenerne under fyrst Mihael den tapre.