Neidhart von Reuental, første halvdel av 1200-tallet, tysk lyriker fra Bayern, den siste betydelige representant for riddertidens tyske kjærlighetsdiktning, minnesangen. Hans djerve realisme sprengte etter hvert minnesangens konvensjonelle regler, og hans diktning utartet til satiriske og vulgære skildringer av landsbylivet.