Nedre Grøndalsvatn i Moldådalen, Ulvik kommune, ved Bergensbanen nordvest for Hallingskeid stasjon; 978 moh. med avløp til Moldåni, viktigste kildeelv til Flåmselva i Aurland kommune, Sogn og Fjordane.