Nan Madol, ruinby i en lagune på øya Pohnpei i Mikronesiaføderasjonen. Byen er anlagt på 92 kunstige øyer og utgjør et område på ca. 80 ha. De største bygningene er bygd av store basaltblokker. Byen hadde en blomstringstid 1100–1600 e.Kr. Den ble fraflyttet tidlig på 1800-tallet, og man vet lite om dens historie; sannsynligvis har den vært et religiøst senter.