Muroc Army Air Base, opprinnelig offisielt navn på Edwards Air Force Base, det amerikanske flyvåpenets viktigste senter for forsknings- og eksperimentflygning. Ligger i Mojave Desert, California, og ble benyttet som treningsfelt fra 1933. Navnet Muroc Army Air Base kom i 1942, Muroc Army Air Field i 1943 og Muroc Air Force Base i 1948 før navneskiftet til Edwards Air Force Base ble foretatt i 1949.