Mortimer, engelsk adelsslekt som stammer fra Roger sieur de Mortemer-sur-Eaulene (nevnt 1054). Hans sønn Ralph (død 1104) deltok i erobringen av England 1066 og ble forlenet med landområder i grenseområdene mot Wales, bl.a. slektens hovedsete Wigmore Castle. Familien utvidet senere sine besittelser i Wales og Irland, og dens overhode bar 1328–1425 tittelen earl of March. Roger de Mortimer (ca. 1287–1330), den 1. earl, var en av lederne av opprøret mot kong Edvard 2 og elskeren til dronning Isabella. Etter drapet på kongen 1327 var han Englands virkelige hersker, men ble henrettet av Edvard 3, og godsene ble inndratt under kronen. Hans sønnesønn Roger (død 1360), 2. earl of March, fikk tilbake titler og godser. Hans sønn Edmund Mortimer (død 1381), den 3. earl, var gift med Edvard 3s sønnedatter Philippa av Clarence, og fikk med henne tittelen earl of Ulster. Deres sønnesønn Edmund Mortimer (død 1425), den 5. earl, ble av mange stormenn betraktet som den legitime arving til den engelske tronen. Han døde uten barn, og hans godser og titler gikk i arv til nevøen Richard, earl of Cambridge, som fra 1426 førte tittelen duke of York. Hans sønn Edward (1422–83) ble engelsk konge 1461 (Edvard 4).