Morelly, omkring midten av 1700-tallet, fransk samfunnskritiker, en av kommunismens forløpere. Om hans liv vet man lite. Hans hovedverk er Code de la nature (1755), som lenge ble tilskrevet Diderot. Skriftet skisserer hvorledes en egalitær kollektivstat skal organiseres. Fikk innflytelse på senere sosialistisk tenkning, især på Babeuf.