En slekt i Bergen kan føres tilbake til Friedrich Meyer i Dörpel i Barnstorf ved Hannover. Slekten kom til Norge med hans sønn Gerdt Hinrich Meyer (1755–1838), som ble kjøpmann på Bryggen i Bergen. Han var farfar til kjøpmann og mølleeier Gerdt Hinrich Meyer (1817–97), som igjen var far til forretningsmannen og kunstsamleren Rasmus Meyer (1858–1916).