Mesa Verde, platåland i USA, sørvestlige Colorado, der en tallrik indianerbefolkning utviklet en enestående kultur fra begynnelsen av vår tidsregning til 1200-tallet, da en lang tørkeperiode fremtvang fraflytting. Godt bevarte ruiner av imponerende bygninger (Cliff Palace med over 200 rom). Nasjonalpark (210 km2) siden 1906.