Medjerda, lengste elv i Tunisia, kommer fra Algerie og munner ut i Middelhavet 35 km nord for Tunis, 450 km lang. Langs Medjerda ligger et fruktbart jordbruksområde med risdyrking. Oldtidens Bagrada.